Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

Patrryykk
3131 6bef 500
Reposted bygiepe2 giepe2
Patrryykk
9914 8cfb
Reposted byanonimrepostedfrom
Patrryykk
2144 3859
Reposted bytruskawkowa11pigletrudaiziaszyderacomiendoliricapoulerAJKgorzkaczekoladalottibluebellkanadyjskazimapolskijazzfreewayinsanedreamermrdonadoniiistsoeasygiepe2dupidaywhoistheregoszkoyouaresonaiveMalikoredarcypurplecornflowersnastygirlHydrazynasztukamatorkaamkejtpodkrawatemmagdanestorhopelesswandererlojournalkrainakredekorientalnazupalaennahpotrzaskdarlingdontleavemeitemizeswiatsiewalithesilenceofthealcoholic99thingstodobeforeidiehejkobietoletmegetpantaloniarafluonamelittlefoolinsatiabilitymrsmuffincrunchcinnamonnyseaofloveorchisniepowazniekasprzak88

July 08 2015

Patrryykk
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
Reposted bymillionlittlepiecesniskowomerryxoxokatkadtobuildahomeniedopowiedzeniaasoftlyAinsworthCassshitsuri

July 05 2015

Patrryykk
Nie zastąpią Ciebie żadne ilości alkoholu. Żadna ilość osób. Najlepsza zabawa. Nic Ciebie nie zastąpi.

June 27 2015

Patrryykk
1313 b5cb 500
Reposted byJessicaa Jessicaa

June 22 2015

Patrryykk
2513 f55c
Reposted byOsorkonius Osorkonius
Patrryykk
2263 f162
Reposted bypaczelllamnedZajcuszyderatyzatorfujitsuhOsorkonius

June 09 2015

Patrryykk
8260 0e53
Reposted bylaparisienne laparisienne
Patrryykk
8250 7969

June 01 2015

Patrryykk
Patrryykk
5447 ffc0
Reposted byidontfuckingcare idontfuckingcare
Patrryykk
4950 8029 500
Reposted byvnlpxsmamzawieszkeshitsuri
Patrryykk
2223 da97 500
Reposted byangelassomething angelassomething
Patrryykk
2853 377e
Patrryykk
6443 c3b5
Reposted bylaparisienne laparisienne
Patrryykk
2337 7d8b 500
4125 2e3b
Reposted bygiepe2 giepe2
Patrryykk
7635 ece6
Patrryykk
5410 40dd 500
Reposted bylaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl